TIMELINE

รูป1(1979).jpeg

บริษัท กิมฮวด จำกัด / K. H. Co., Ltd.

จดทะเบียนจัดตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2509
ภายใต้ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. เอ๊ช. บราเดอร์

 

K. H. Brothers Limited Partnership  
ดำเนินธุรกิจนำเข้า ขายส่ง และขายปลีก
หัวน้ำหอม และหัวน้ำเชื้อ โดยผู้บริหาร
ของเราซึ่งเป็นพี่น้องกัน 

2509
(1966)

2522
(1979)

รูป3(1966).jpeg

ปี พ.ศ. 2522  
ได้จดทะเบียนเป็น บริษัทจำกัด ภายใต้ชื่อ
บริษัท กิมฮวด บราเดอร์ จำกัด /

K. H. Brothers Co., Ltd.

2528(1985)

ปี พ.ศ. 2528  
ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นบริษัท กิมฮวด จำกัด / K. H. Co., Ltd.  
ซึ่งมีที่ตั้งเดิมอยู่ ณ เลขที่   240-244/1  
ซ. จุฬา 22 ถ. เจริญเมือง แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  
กรุงเทพ 10330 

2558(2015)

เราได้ย้ายมา ณ ที่ทำการแห่งใหม่
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2558  ซึ่งตั้งอยู่  
ณ เลขที่ 861-867  ซ. จุฬา 8  ถ. พระราม 6  

แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพ 10330

NOW

รูป5(เสริม)_edited.jpg

จากวันนั้น จนถึงวันนี้

เราดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลามากกว่า  50 ปี